Prijavnica za film

Rok za prijave za međunarodni natjecateljski program je 21. kolovoz, a za program Kockice 01. listopad. Molimo vas da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitate Pravilnik.
Rezultati selekcije bit će poznati tijekom listopada i svi koji su prijavili svoj film o njima će biti obaviješteni putem e-maila.

Hvala svima na prijavama!