ZFF i ove godine na listi festivala koje sufinancira Potprogram MEDIA!

DKE – Ured MEDIA  objavio je da se Zagreb Film Festival i ove godine našao na listi odobrenih projekata u okviru drugoga roka poziva za prijavu festivala i to s iznosom od 41.000 eura! ZFF je tako jedan od samo 34 filmska festivala odabrana u tijesnoj konkurenciji od 130 prijava iz 18 zemalja članica Potprograma MEDIA, u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjenog snaženju europske audiovizualne industrije. Lista odobrenih projekata.

Odobrenje sredstava za Zagreb Film Festival  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) ovako je obrazložila svoju odluku:

„Bogatim programom Zagreb Film Festivala obuhvaćeni su međunarodni i europski filmski uradci namijenjeni raznovrsnoj publici, a više od 90 % njegova sadržaja čine europske produkcije. Izdvojena događanja i cjelogodišnje aktivnosti organiziraju se u drugim gradovima i na raznim lokacijama te tako dopiru do najšire publike. Razina dostupnosti sadržaja svim dobnim skupinama, uključujući djecu i mlade, visoka je, a mnogo se pažnje poklanja i filmskoj pismenosti i edukaciji. U pristupu javnosti, kao i specijaliziranoj publici, festival se koristi tradicionalnim sredstvima i društvenim mrežama. Ujedno njeguje kvalitetnu i rastuću platformu za profesionalce (Industry).”